Gurmánské zážitkyNaÅ¡e heslo zní­: kvalita a kvantita! Proto Vás chceme rozmazlovat každí½ den čerství½mi lahůdkami. Pohostí­me Vás tradiční­mi a regionální­mi pochoutkami.

 

Několik našich specialitPolévky:

ÄŒesneková, lovecká, guláÅ¡ová, hráÅ¡ková, sí½rová, Å¡tí½rská smetanová, dí½Åˆová, rajčatová, hovÄ›zí­ s fritátoví½mi nudlemi, játroví½mi nebo domácí­mi krupicoví½mi knedlí­Äky a mnoho ví­c ...

 

Vydatná svačina:

Chléb se Å¡unkou, sí½rem, liptovskou pomazánkou, uzení½m masem, slaninou, pomazánkou 'Heurige', mletí½m masem nebo sádlem? Nebo hned celí½ vydatní½ svačinoví½ talí­Å™?

Chléb pečeme čerství½ pÅ™í­mo na chatÄ›.

 

NaÅ¡e zvláÅ¡tní­ lahůdka: Hexenkessel - jedineční½ "kotlí­k čarodÄ›jnice"

 

Když jste na sladké:

NaÅ¡e dennÄ› čerstvÄ› pÅ™ipravované domácí­ sladkosti nám pÅ™inesly slávu dokonce za hranicemi: Kynutí½ knedlí­k na páÅ™e s vanilkovou omáčkou, jableční½ Å¡trúdl, domácí­ dort, kaÅ¡tanoví½ dort, tvarohoví½ dort, čokoládoví½ dort nebo naÅ¡e oblí­bené sedlácké koblihy a mnoho ví­c ...


Bauernkrapfen
Schokotorte

Pro každého nabí­zí­me ten správní½ nápoj: Å irokí½ ví½bÄ›r nealkoholickí½ch nápojů, ví½borné točené pivo, dobré ví­no, ale také pálenky jako Å¡tí½rská hruÅ¡kovice, modÅ™í­novice, Å¡iÅ¡kovice, bylinková, jeÅ™abinová, nebo lesní­ malinovice. ZahÅ™át se můžete také pomocí­ různí½ch druhů čajů, obzvláÅ¡Å¥ s naÅ¡imi noví½mi 'wellnes' čaji. Å irokí½ je náÅ¡ ví½bÄ›r kávoví½ch specialit, a nabí­zí­me svaÅ™ené ví­no podle starého domácí­ho receptu ...


Gösser Naturradler _ Neu!

Chatová parta:

Fenomén, kterí½ se objevuje na Schwaigerhütte již 40 let - pÅ™ekrásná atmosféra selské dÅ™evÄ›nice, gurmánské zážitky a lahodné nápoje - tato kombinace svádí­ lidi dohromady. Ví½sledkem je pohoda, pÅ™í­jemné posezení­ a legrace.

  

NavÅ¡tí­vte nás!


Věrní štamgasti Schwaigerhütte!H�ttenrunde
Fritz Hinterleitner