LyžovanieNOVÉ: Sprí­stupnenie horskej pastviny Steinbachalm a noví½ Fun Park

V zimnej sezóne 2005/06 sa otvára nová moderná Å¡esÅ¥sedačková lanovka. Dĺžka činí­ 1,4 km, ví½Å¡koví½ rozdiel 419 m, cesta z údolnej stanice k hornej stanici trvá 5 minút. Pri plánovaní­ lanovky sa vo vysokej miere zohľadňovalo životné prostredie. ÄŽalej sa vybudovali 2 nové, v plnej miere zasnežované červené zjazdové dráhy v ďiaľke 4 km, ktoré majú ideálnu Å¡í­rku pre carving.

 

Horská pastvina Steinbachalm sa nachádza v krásnej kotline, nová horná stanica (1.774 m) je tesne pod krí­Å¾om na vrchole.

 

Fun Park bol vytvorení½ zo zeminy a tak sa na ňom mí´Å¾e jazdiÅ¥ omnoho skí´r ako na Fun Parku zo snehu. Park má veľkí½ a malí½ skokanskí½ mostí­k (malí½ pre deti a začiatoční­kov) a Railpark, v ktorom návÅ¡tevní­ci mí´Å¾u jazdiÅ¥ na Straight- a Kinkedrails a na Rainbowrail.

   • NOVÉ: Skipas si mí´Å¾ete zakúpiÅ¥ na domovskej stránke Stuhleck (www.stuhleck.at). Ak využijete tento servis, nemusí­te sa postaviÅ¥ do rady u pokladni, mí´Å¾ete í­sÅ¥ z parkoviska priamo k lanovke.
  • NOVÉ: V kooperácii so Skiline www.skiline.cc dostanete informácie na domovskej stránke Stuhleck o lanovkách, zdolanom ví½Å¡kovom rozdielu a najazdení½ch kilometroch.
  • Dve Å¡esÅ¥sedačkové lanovky, v roku 2008 zhotovená 'Weißenelf' s oranžoví½mi bublinoví½mi krytmi a kožení½mi kreslami - pohodlie, ktoré je obyčajne možné len v kabí­nkovej lanovke. Dve Å¡tvorsedačkové (jedna o dĺžke 2,7 km - najdlhÅ¡ia v Rakúsku, vybavená krytmi 'Thermotop', cesta trvá 11 minút).
  • PäÅ¥ lyžiarskych vlekov pre 'miestnu dopravu'
  • NajlepÅ¡ie pripravené zjazdovky v dĺžke viac ako 24 kilometrov, vyznamenané Å¡tajerskou pečaÅ¥ou kvality, snežné delá.
  • Osvetlení½ Snowpark pre snowboard a freeski, osvetlená zjazdovka a bezplatné použitie pretekárskej dráhy s meraní­m rí½hlosti.
  • Kompletne zasnežená sieÅ¥ zjazdoviek

Internet: www.stuhleck.com so 4 webkamerami, dve meteorologické stanice, aktuálny stav voľní½ch parkoví­sk a informácie o lanovkách. Infotelefón: 00 43 3853/270, snehové správy: 00 43 3853/333, info@stuhleck.at, Turistické služby: Tourismusverband Spital am Semmering: tel.: 00 43 664/33 22 121 oder: www.stuhleck.com