LyžováníOtevÅ™ení­ horské pastviny Steinbachalm a noví½ Fun Park

V zimní­ sezonÄ› 2005/06 se stÅ™edisko rozÅ¡í­Å™ilo o novou moderní­ Å¡estisedačkovou lanovku. Délka činí­ 1,4 km, ví½Å¡koví½ rozdí­l 419 m, cesta ze spodní­ stanice k horní­ stanici trvá 5 minut. PÅ™i plánování­ lanovky se ve vysoké mí­Å™e dbalo na životní­ prostÅ™edí­. Dále se vybudovaly dvÄ› nové, plnÄ› zasněžované, červené sjezdovky o délce 4 km, které mají­ ideální­ Å¡í­Å™ku pro carving.Horská pastvina Steinbachalm se nachází­ v krásné kotlinÄ›, nová horní­ stanice (1.774 m n.m.) je tÄ›snÄ› pod kÅ™í­Å¾em na vrcholu.Fun Park byl vytvoÅ™en z hlí­ny, a tak se na nÄ›m může jezdit mnohem dÅ™í­ve než na Fun Parku ze snÄ›hu. Park má velkí½ a malí½ skokanskí½ můstek (malí½ pro dÄ›ti a pro začáteční­ky) a Railpark, v kterém hosté můžou jezdit na Straight- a Kinkedrails a na Rainbowrail.


  • NOVÉ: Skipas si můžete zakoupit na domovské stránce Stuhleck (www.stuhleck.at). Když využijete tento servis, nemusí­te vystát frontu u pokladny a můžete jí­t z parkoviÅ¡tÄ› pÅ™í­mo k lanovce.
  • NOVÉ: V kooperaci se Skiline www.skiline.cc dostanete informace na domovské stránce Stuhleck o lanovkách, zdolaném ví½Å¡kovém rozdí­lu a ujetí½ch kilometrech.
  • DvÄ› Å¡estisedačkové lanovky, v roce 2008 otevÅ™ená 'Weißenelf' s oranžoví½mi bublinoví½mi kryty a kožení½mi sedačkami - pohodlí­, které je obyčejnÄ› možné jenom v kabinové lanovce. DvÄ› Å¡tyÅ™sedačkové lanovky (mezi nimi jedna dlouhá 2,7 km - nejdelÅ¡í­ v Rakousku, vybavená kryty 'Thermotop', jí­zdní­ doba 11 minut).
  • PÄ›t vleků typu 'kotva' na mí­stní­ch kratÅ¡í­ch sjezdovkách
  • Nejlépe pÅ™ipravené sjezdovky o délce ví­c než 24 kilometrů, vyznamenány Å¡tí½rskou pečetí­ kvality, sněžná dÄ›la.
  • OsvÄ›tlení½ Snowpark pro snowboard a freeski, osvÄ›tená sjezdovka a bezplatné použití­ závodní­ tratÄ› s měření­m rychlosti.
  • Kompletní­ zasněžená sí­Å¥ sjezdovek

Internet: www.stuhleck.com se 4 webkamerami, dvÄ› meteorologické stanice, aktuální­ stav volní½ch parkoviÅ¡t' a informace o lanovkách. Infotelefon: 00 43 3853/270, snÄ›hové zprávy: 00 43 3853/333, info@stuhleck.at, Turistické služby: Tourismusverband Spital am Semmering: tel.: 00 43 664/33 22 121 oder: www.stuhleck.com