História chaty Schwaigerhütte:  

 

1972: Založenie chaty Mariou a Josefom Schwaigerovcami

 

1977: Prí­stavba predného bloku s 40 miestami

 

1984: Po absolvovaní­ hotelovej Å¡koly v Bad Gleichenberg a po zložení­ koncesnej skúÅ¡ky prevzal chatu syn Max Schwaiger

 

1992: Zhotovenie kanálu dlhého asi 1500 m pre ekologickú likvidáciu odpadovej vody

 

1995: RekonÅ¡trukcia a rozÅ¡í­renie toalet a miestností­ pre personál a rozÅ¡í­renie jedálne na asi 90 miest Ví½stavba prí­stupovej cesty dlhej 2 km

 

1998: Pripojenie na verejnú elektrickú sieÅ¥ a vypnutie motorového agregátu, ktorí½ zaÅ¥ažoval životné prostredie

 

2000: 1. miesto v súÅ¥aži "NajobľúbenejÅ¡ia chata v Alpách", 'Skiareatest” - usporiadanou časopisom 'Seilbahn, Bus und Tourismus” (Lanovka, autobus a turismus)

 

2003: 1. miesto v súÅ¥aži 'Top Ten Å¡tajerskí½ch lyžiarskí½ch areálov” usporiadanou Å¡tajerskí½m denní­kom Kleine Zeitung

 

2005: Renovácia a zväčšenie slnečnej resp. panoramatickej terasy na viac ako 100 miest

 

2009: Predbežní½ vrchol: po druhí½krát 1. miesto v súÅ¥aži "NajobľúbenejÅ¡ia chata v Alpách"

 

2010: Po mnohí½hc rokoch aktí­vnej práce 11. marca 2010 zomrel náÅ¡ milovaní½ otec a zakladateľ Schwaigerhütte - Josef SchwaigerVyhlásenie víťazov “Skiareatest 2009” v Casino InnsbruckCasino Innsbruck - 21. April 2009Počas celej existencie sa vo ví½lučne rodinnom podniku nepretržite vykonávali údržby a technické modernizácie v kuchyni, aby sme mohli naÅ¡im hosÅ¥om ponúknuÅ¥ stále vysokú kvalitu služieb.