Historie chaty Schwaigerhütte:

 

 

1972: Založení­ chaty Marii a Josefem Schwaigerem

 

1977: PÅ™í­stavba pÅ™ední­ho bloku se 40 mí­sty

 

1984: Syn Max Schwaiger pÅ™evzal chatu po absolvování­ hotelové Å¡koly v Bad Gleichenberg a po složení­ koncesní­ zkouÅ¡ky

 

1992: Zhotovení­ kanálu o délce asi 1500 m pro ekologickou likvidaci odpadní­ vody

 

1995: Rekonstrukce a rozÅ¡í­Å™ení­ toalet a mí­stností­ pro personál a zvÄ›tÅ¡ení­ jí­delny na asi 90 mí­st Ví½stavba pÅ™í­jezdové cesty o délce 2 km

 

1998: PÅ™ipojení­ na veÅ™ejnou elektrickou sí­Å¥ a vypnutí­ motorového agregátu, kterí½ zatěžoval životní­ prostÅ™edí­

 

2000: 1. mí­sto v soutěži "Nejoblí­benÄ›jÅ¡í­ chata v Alpách" Skiareatest - poÅ™ádána časopisem 'Seilbahn, Bus und Tourismus” (Lanovka, autobus a turismus)

 

2003: 1. mí­sto v soutěži 'Top Ten Å¡tí½Å™skí½ch lyžaÅ™skí½ch areálů” poÅ™ádanou Kleine Zeitung (Å¡tí½Å™skí½ denní­k)

 

2005: Renovace a zvÄ›tÅ¡ení­ sluneční­ resp. panoramatické terasy na ví­ce než 100 mí­st

 

2009: Jeden z dosažení½ch vrcholů: podruhé 1. mí­sto v soutěži "Nejoblí­benÄ›jÅ¡í­ chata v Alpách"

 

2010: Po letech aktivní­ práce 11. bÅ™ezna  2010 zesnul náÅ¡ milovaní½ tatí­nek a zakladatel Schwaigerhütte - Josef Schwaiger


Vyhlášení vítězů - Skiareatest 2009 - v Casino InnsbruckCasino Innsbruck - 21. April 2009Po celé období­ trvání­ naÅ¡eho ví½lučnÄ› rodinného podniku jsme modernizovali naÅ¡i kuchyni na Å¡pičkovou technickou úroveň tak, abychom mohli hostům nabí­zet stále stejnÄ› vysokou kvalitu služeb.